Клуб


Шилдэг клубыг тодруулахдаа холбооноос зохион байгуулсан аливаа тэмцээнд тухайн клубын тамирчдын “Ганцаарчилсан”, “Хос” болон “Багийн буухиа” төрлийн хамгийн богино хугацаанд гүйцэтгэсэн үзүүлэлтүүдийн нийлбэрээр шилдэг клубыг шалгаруулна. Шилдэг клубын жагсаалтад бүх цэцэрлэгийг харуулахгүй бөгөөд холбооны нийт гишүүн клубын 20%-ийг харуулна.