Ивээлийн найзууд цэцэрлэгийн багш ажилчдын клуб

Монголын Оюун Ухааны Академийн дэргэдэх Ивээлийн найзууд цэцэрлэгийн багш ажилчдын клуб.