СХД-ийн 104-р сургууль

Монголын Спорт Өрөлтийн Холбооны гишүүн СХД-ийн 104-р сургууль.