СХД-ийн 76-р сургууль

Монголын Спорт Өрөлтийн Холбооны гишүүн СХД-ийн 76-р сургууль.