СХД-ийн 67-р сургууль

Монголын Спорт Өрөлтийн Холбооны гишүүн СХД-ийн 67-р сургууль.