Алтан-Очир Дадаабазар

ID 170439 Нас тодорхойлох боломжгүй Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  46
  Монгол
  ( 14.742 сек )
 • Хүйс

  35
  Эрэгтэй
  ( 14.742 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  16
  Улаанбаатар
  ( 14.742 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.43 #68 / 2956
3-3-3 2.33 #27 / 2956
3-6-3 2.98 #27 / 2956
Хос 9.48 #05 / 2956
Баг 16.61 #02 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 2.333 3-6-3: 3.386 Цикл: 10.118 15.837
ХосИдэрчүүдийн ангилал/19-24/9.478 9.478
БагИдэрчүүдийн ангилал/19-24/16.608 16.608
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 2.35 3-6-3: 3.186 Цикл: 9.594 15.13
ХосИдэрчүүдийн ангилал/19-24/9.77 9.77
БагИдэрчүүдийн ангилал/19-24/18.269 18.269
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан17-183-3-3: 2.419 3-6-3: 2.98 Цикл: 10.377 15.776
Хос10.065 10.065
Баг19.084 19.084
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан17-183-3-3: 2.457 3-6-3: 4.051 Цикл: 9.429 15.937
Хос9.711 9.711
Баг18.935 18.935
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан17-183-3-3: 2.624 3-6-3: 3.607 Цикл: 10.122 16.353
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан17-183-3-3: 4.512 3-6-3: 3.799 Цикл: 14.623 22.934
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 3.538 3-6-3: 5.994 Цикл: 10.839 20.371
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 2.798 3-6-3: 4.866 Цикл: 15.163 22.827
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 3.822 3-6-3: 4.575 Цикл: 12.096 20.493
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах