Аминхүслэн Гантулга

ID 180398 Нас 12 Сүхбаатар Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  73
  Монгол
  ( 15.562 сек )
 • Хүйс

  26
  Эмэгтэй
  ( 15.562 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  3
  Сүхбаатар
  ( 15.562 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.59 #72 / 2956
3-3-3 2.47 #54 / 2956
3-6-3 3.50 #114 / 2956
Хос 12.27 #30 / 2956
Баг 24.79 #38 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.732 3-6-3: 3.504 Цикл: 11.585 17.821
Хос12.271 12.271
Баг24.794 24.794
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.47 3-6-3: 3.882 Цикл: 9.588 15.94
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.083 3-6-3: 3.778 Цикл: 11.389 18.25
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.363 3-6-3: 5.689 Цикл: 13.348 22.4
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах