Анар Батбилэг

ID 070267 Нас тодорхойлох боломжгүй Улаанбаатар Эрэгтэй Ивээлийн найзууд

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  226
  Монгол
  ( 19.402 сек )
 • Хүйс

  133
  Эрэгтэй
  ( 19.402 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  95
  Улаанбаатар
  ( 19.402 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 11.68 #207 / 2956
3-3-3 3.30 #296 / 2956
3-6-3 4.41 #354 / 2956
Хос 23.11 #230 / 2956
Баг 30.61 #85 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.700 3-6-3: 4.671 Цикл: 12.310 20.681
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.304 3-6-3: 4.414 Цикл: 11.684 19.402
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.608 3-6-3: 4.63 Цикл: 12.907 21.145
Хос7-823.105 23.105
Баг7-830.608 30.608
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 4.176 3-6-3: 5.102 Цикл: 16.803 26.081
Хос6-аас доош24.771 24.771
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.916 3-6-3: 4.765 Цикл: 15.802 24.483
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах