Анжелина Амер

ID 070315 Нас 7 Улаанбаатар Эмэгтэй Цэцэрлэг

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  87
  Монгол
  ( 16.043 сек )
 • Хүйс

  32
  Эмэгтэй
  ( 16.043 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  12
  Улаанбаатар
  ( 16.043 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 10.00 #100 / 2956
3-3-3 2.62 #84 / 2956
3-6-3 3.43 #95 / 2956
Хос 14.00 #57 / 2956
Баг 23.95 #28 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.715 3-6-3: 3.527 Цикл: 9.999 16.241
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.702 3-6-3: 3.429 Цикл: 10.096 16.227
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.878 3-6-3: 3.729 Цикл: 12.112 18.719
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 3.009 3-6-3: 3.628 Цикл: 10.338 16.975
Хос13.998 13.998
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 2.615 3-6-3: 4.443 Цикл: 12.714 19.772
Хос18.555 18.555
Баг23.951 23.951
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 2.927 3-6-3: 3.635 Цикл: 16.145 22.707
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 2.903 3-6-3: 3.637 Цикл: 11.313 17.853
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах