Анужин Отгонсүрэн

ID 171280 Нас 10 Улаанбаатар Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  20
  Монгол
  ( 13.203 сек )
 • Хүйс

  5
  Эмэгтэй
  ( 13.203 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  3
  Улаанбаатар
  ( 13.203 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 8.02 #20 / 2956
3-3-3 2.41 #41 / 2956
3-6-3 2.77 #15 / 2956
Хос 14.01 #58 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.413 3-6-3: 2.768 Цикл: 8.022 13.203
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.452 3-6-3: 2.835 Цикл: 8.781 14.068
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.518 3-6-3: 2.823 Цикл: 8.121 13.462
ХосИдэрчүүдийн ангилал/19-24/14.01 14.01
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.566 3-6-3: 3.349 Цикл: 8.635 14.55
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.62 3-6-3: 3.171 Цикл: 8.512 14.303
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.773 3-6-3: 3.999 Цикл: 10.013 16.785
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.775 3-6-3: 3.742 Цикл: 15.181 22.698
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.101 3-6-3: 3.755 Цикл: 11.430 18.286
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.126 3-6-3: 3.989 Цикл: 11.423 18.538
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 4.148 3-6-3: 4.968 Цикл: 13.291 22.407
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах