Анхбаяр Отгонсүрэн

ID 190344 Нас 12 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  13
  Монгол
  ( 12.499 сек )
 • Хүйс

  10
  Эрэгтэй
  ( 12.499 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  4
  Улаанбаатар
  ( 12.499 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 7.66 #15 / 2956
3-3-3 2.20 #17 / 2956
3-6-3 2.64 #09 / 2956
Хос 14.07 #59 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.203 3-6-3: 2.683 Цикл: 8.950 13.836
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 3.396 3-6-3: 2.696 Цикл: 7.656 13.748
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.323 3-6-3: 2.64 Цикл: 7.9 12.863
ХосИдэрчүүдийн ангилал/19-24/14.068 14.068
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.485 3-6-3: 4.042 Цикл: 9.487 16.014
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.547 3-6-3: 3.211 Цикл: 9.296 15.054
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах