Баасандорж Баттулга

ID 170283 Нас тодорхойлох боломжгүй Улаанбаатар Эрэгтэй Багш

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  63
  Монгол
  ( 15.271 сек )
 • Хүйс

  44
  Эрэгтэй
  ( 15.271 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  23
  Улаанбаатар
  ( 15.271 сек )
 • Клуб

  3
  МОУА-ийн багш ажилчдын клуб
  ( 15.271 сек )

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.23 #61 / 2956
3-3-3 2.68 #98 / 2956
3-6-3 3.35 #80 / 2956
Хос 9.71 #06 / 2956
Баг 18.88 #05 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ХосИдэрчүүдийн ангилал/19-24/10.92 10.92
БагИдэрчүүдийн ангилал/19-24/21.149 21.149
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 2.885 3-6-3: 3.554 Цикл: 10.976 17.415
ХосИдэрчүүдийн ангилал/19-24/10.295 10.295
БагИдэрчүүдийн ангилал/19-24/18.882 18.882
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 2.681 3-6-3: 3.474 Цикл: 9.402 15.557
Хос9.712 9.712
Баг19.562 19.562
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 2.876 3-6-3: 3.355 Цикл: 9.632 15.863
Хос10.739 10.739
Баг20.284 20.284
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанМастер 1 ангилал /25-34/3-3-3: 3.215 3-6-3: 4.901 Цикл: 10.126 18.242
Хос10.412 10.412
Баг24.494 24.494
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанМастер 1 ангилал /25-34/3-3-3: 2.713 3-6-3: 4.634 Цикл: 10.275 17.622
Хос11.032 11.032
Баг24.115 24.115
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанМастер 1 ангилал /25-34/3-3-3: 3.006 3-6-3: 3.473 Цикл: 9.235 15.714
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 3.006 3-6-3: 3.473 Цикл: 9.235 15.714
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах