Баасанхишиг Баярсайхан

ID 180021 Нас 11 Сэлэнгэ Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  94
  Монгол
  ( 16.212 сек )
 • Хүйс

  36
  Эмэгтэй
  ( 16.212 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  9
  Сэлэнгэ
  ( 16.212 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.69 #81 / 2956
3-3-3 2.80 #131 / 2956
3-6-3 3.72 #144 / 2956
Хос 9.99 #07 / 2956
Баг 19.69 #09 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.801 3-6-3: 3.828 Цикл: 10.977 17.606
Хос9.992 9.992
Баг19.892 19.892
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.271 3-6-3: 3.72 Цикл: 10.581 17.572
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.292 3-6-3: 3.843 Цикл: 10.222 17.357
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.393 3-6-3: 4.091 Цикл: 9.691 17.175
Баг6-аас доош19.69 19.69
Хос6-аас доош11.817 11.817
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах