Баярсайхан Эрдэнэ-Очир

ID 171326 Нас 18 Сэлэнгэ Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  29
  Монгол
  ( 14.072 сек )
 • Хүйс

  22
  Эрэгтэй
  ( 14.072 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  3
  Сэлэнгэ
  ( 14.072 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 8.52 #30 / 2956
3-3-3 2.40 #38 / 2956
3-6-3 3.15 #52 / 2956
Хос 0.00 #01 / 2956
Баг 0.00 #01 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 2.396 3-6-3: 4.414 Цикл: 8.521 15.331
ХосИдэрчүүдийн ангилал/19-24/13.72, 13.72,
БагИдэрчүүдийн ангилал/19-24/17.846, 17.846,
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.157 3-6-3: 3.155 Цикл: 8.756 15.068
ХосИдэрчүүдийн ангилал/19-24/10.052 10.052
БагИдэрчүүдийн ангилал/19-24/17.747 17.747
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Хос15.472 15.472
Баг21.34 21.34
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан17-183-3-3: 2.678 3-6-3: 3.361 Цикл: 11.261 17.3
Хос10.884 10.884
Баг20.187 20.187
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 5.042 3-6-3: 3.245 Цикл: 9.930 18.217
Хос10.357 10.357
Баг20.035 20.035
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 2.828 3-6-3: 3.384 Цикл: 9.404 15.616
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 2.944 3-6-3: 3.574 Цикл: 10.340 16.858
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 2.93 3-6-3: 3.503 Цикл: 10.615 17.048
Баг20.924 20.924
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 0 3-6-3: 3.819 Цикл: 13.314 17.133
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах