Болоржин Баярсайхан

ID 180401 Нас 11 Сүхбаатар Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  98
  Монгол
  ( 16.34 сек )
 • Хүйс

  40
  Эмэгтэй
  ( 16.34 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  5
  Сүхбаатар
  ( 16.34 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.92 #94 / 2956
3-3-3 2.86 #146 / 2956
3-6-3 3.56 #128 / 2956
Хос 14.41 #64 / 2956
Баг 22.28 #16 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.856 3-6-3: 3.565 Цикл: 11.403 17.824
Хос14.410 14.410
Баг22.278 22.278
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.899 3-6-3: 3.643 Цикл: 9.919 16.461
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.960 3-6-3: 4.077 Цикл: 11.921 18.958
Хос17.022 17.022
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.358 3-6-3: 4.303 Цикл: 11.978 19.639
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах