Болорчимэг Галбадрах

ID 180621 Нас тодорхойлох боломжгүй Сүхбаатар Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  23
  Монгол
  ( 13.718 сек )
 • Хүйс

  6
  Эмэгтэй
  ( 13.718 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  1
  Сүхбаатар
  ( 13.718 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 8.34 #26 / 2956
3-3-3 2.28 #22 / 2956
3-6-3 3.10 #40 / 2956
Хос 18.99 #153 / 2956
Баг 31.81 #94 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.277 3-6-3: 3.105 Цикл: 8.336 13.718
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.829 3-6-3: 3.573 Цикл: 9.316 15.718
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.405 3-6-3: 5.546 Цикл: 11.991 19.942
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.526 3-6-3: 3.212 Цикл: 9.833 15.571
Баг31.808 31.808
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.72 3-6-3: 3.527 Цикл: 10.143 16.39
Хос18.990 18.990
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.035 3-6-3: 3.857 Цикл: 13.321 20.213
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах