Бүрэнбаяр Баярхүү

ID 070320 Нас 7 Улаанбаатар Эрэгтэй Цэцэрлэг

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  82
  Монгол
  ( 15.866 сек )
 • Хүйс

  54
  Эрэгтэй
  ( 15.866 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  31
  Улаанбаатар
  ( 15.866 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.76 #86 / 2956
3-3-3 2.63 #88 / 2956
3-6-3 3.48 #109 / 2956
Хос 11.98 #26 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.650 3-6-3: 4.081 Цикл: 11.065 17.796
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.699 3-6-3: 3.639 Цикл: 10.603 16.941
Хос7-811.979 11.979
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.664 3-6-3: 3.597 Цикл: 9.917 16.178
Хос7-814.073 14.073
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.629 3-6-3: 3.476 Цикл: 9.761 15.866
Хос6-аас доош13.581 13.581
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 2.844 3-6-3: 3.725 Цикл: 11.133 17.702
Хос16.627 16.627
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.553 3-6-3: 4.21 Цикл: 11.069 18.832
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.478 3-6-3: 4.231 Цикл: 13.314 21.023
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах