Гэгээн-Оюун Мөнхбат

ID 070297 Нас 7 Улаанбаатар Эмэгтэй Цэцэрлэг

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  90
  Монгол
  ( 16.107 сек )
 • Хүйс

  34
  Эмэгтэй
  ( 16.107 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  14
  Улаанбаатар
  ( 16.107 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.79 #89 / 2956
3-3-3 2.85 #143 / 2956
3-6-3 3.47 #104 / 2956
Хос 13.51 #49 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.860 3-6-3: 3.467 Цикл: 9.794 16.121
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.849 3-6-3: 3.598 Цикл: 9.791 16.238
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.909 3-6-3: 3.608 Цикл: 10.428 16.945
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.937 3-6-3: 3.713 Цикл: 11.791 18.441
Хос6-аас доош19.390 19.390
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.956 3-6-3: 3.6 Цикл: 9.791 16.347
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 3.323 3-6-3: 4.035 Цикл: 11.016 18.374
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.095 3-6-3: 3.570 Цикл: 10.152 16.817
Хос13.510 13.510
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.14 3-6-3: 3.916 Цикл: 11.735 18.791
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.128 3-6-3: 3.871 Цикл: 13.954 20.953
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах