Даваабаяр Бат-Эрдэнэ

ID 190153 Нас 8 Хөвсгөл Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  108
  Монгол
  ( 16.596 сек )
 • Хүйс

  65
  Эрэгтэй
  ( 16.596 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  1
  Хөвсгөл
  ( 16.596 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.50 #70 / 2956
3-3-3 2.70 #106 / 2956
3-6-3 4.39 #344 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 3.161 3-6-3: 4.415 Цикл: 11.61 19.186
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.698 3-6-3: 4.677 Цикл: 9.504 16.879
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 3.486 3-6-3: 4.669 Цикл: 15.551 23.706
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 3.566 3-6-3: 4.72 Цикл: 12.442 20.728
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 3.690 3-6-3: 4.394 Цикл: 9.520 17.604
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах