Давааням Гантогтох

ID 190143 Нас 13 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  43
  Монгол
  ( 14.684 сек )
 • Хүйс

  32
  Эрэгтэй
  ( 14.684 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  15
  Улаанбаатар
  ( 14.684 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.18 #55 / 2956
3-3-3 2.49 #59 / 2956
3-6-3 3.01 #30 / 2956
Хос 17.19 #120 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.552 3-6-3: 3.698 Цикл: 22.459 28.709
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.494 3-6-3: 3.439 Цикл: 9.493 15.426
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.586 3-6-3: 3.014 Цикл: 16.36 21.96
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.517 3-6-3: 3.143 Цикл: 10.807 16.467
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.631 3-6-3: 3.779 Цикл: 9.176 15.586
Хос17.191 17.191
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах