Золбоо Гансүх

ID 171294 Нас 12 Дархан-Уул Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  3
  Монгол
  ( 11.329 сек )
 • Хүйс

  3
  Эрэгтэй
  ( 11.329 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  2
  Дархан-Уул
  ( 11.329 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 6.69 #01 / 2956
3-3-3 2.07 #07 / 2956
3-6-3 2.57 #06 / 2956
Хос 8.58 #03 / 2956
Баг 17.61 #03 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.241 3-6-3: 2.594 Цикл: 6.692 11.527
ХосИдэрчүүдийн ангилал/19-24/10.568 10.568
БагИдэрчүүдийн ангилал/19-24/25.809 25.809
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.067 3-6-3: 2.651 Цикл: 8.462 13.18
ХосИдэрчүүдийн ангилал/19-24/8.578 8.578
БагИдэрчүүдийн ангилал/19-24/18.661 18.661
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.1 3-6-3: 2.659 Цикл: 6.698 11.457
Баг18.789 18.789
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.229 3-6-3: 2.57 Цикл: 6.767 11.566
Хос15.302 15.302
Баг17.611 17.611
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.719 3-6-3: 2.773 Цикл: 7.685 13.177
Хос11.560 11.560
Баг18.654 18.654
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.458 3-6-3: 3.629 Цикл: 7.212 13.299
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.293 3-6-3: 3.058 Цикл: 7.653 13.004
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.255 3-6-3: 4.23 Цикл: 8.59 16.075
Хос6-аас доош15.231 15.231
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.829 3-6-3: 3.425 Цикл: 9.722 15.976
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах