Итгэлмаа Батнасан

ID 171315 Нас 13 Сэлэнгэ Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  41
  Монгол
  ( 14.609 сек )
 • Хүйс

  10
  Эмэгтэй
  ( 14.609 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  3
  Сэлэнгэ
  ( 14.609 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.08 #52 / 2956
3-3-3 2.42 #44 / 2956
3-6-3 3.11 #41 / 2956
Хос 14.71 #73 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.42 3-6-3: 3.897 Цикл: 10.607 16.924
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.521 3-6-3: 3.111 Цикл: 9.68 15.312
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.452 3-6-3: 3.253 Цикл: 9.25 14.955
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.57 3-6-3: 3.188 Цикл: 11.117 16.875
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.591 3-6-3: 3.734 Цикл: 9.078 15.403
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.589 3-6-3: 3.535 Цикл: 11.323 17.447
Хос14.715 14.715
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.828 3-6-3: 3.859 Цикл: 10.899 17.586
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах