Маралгоо Тогтбаяр

ID 190095 Нас 13 Улаанбаатар Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  17
  Монгол
  ( 13.062 сек )
 • Хүйс

  4
  Эмэгтэй
  ( 13.062 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  2
  Улаанбаатар
  ( 13.062 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 7.94 #19 / 2956
3-3-3 2.20 #16 / 2956
3-6-3 2.93 #23 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.197 3-6-3: 3.015 Цикл: 8.046 13.258
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.866 3-6-3: 2.929 Цикл: 7.936 13.731
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.221 3-6-3: 2.987 Цикл: 8.261 13.469
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.347 3-6-3: 3.189 Цикл: 8.891 14.427
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.847 3-6-3: 3.521 Цикл: 10.362 16.73
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах