Маргад-Эрдэнэ Түмэнжаргал

ID 180443 Нас 9 Улаанбаатар Эрэгтэй Мон-Эрин клуб

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  71
  Монгол
  ( 15.515 сек )
 • Хүйс

  47
  Эрэгтэй
  ( 15.515 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  25
  Улаанбаатар
  ( 15.515 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.61 #74 / 2956
3-3-3 2.60 #80 / 2956
3-6-3 3.30 #73 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.705 3-6-3: 3.356 Цикл: 10.689 16.75
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.602 3-6-3: 3.502 Цикл: 10.025 16.129
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.859 3-6-3: 3.3 Цикл: 9.613 15.772
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.782 3-6-3: 3.576 Цикл: 9.899 16.257
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.739 3-6-3: 3.699 Цикл: 11.638 18.076
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах