Мэндсайхан Мөнхбат

ID 190347 Нас 12 Дорнод Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  70
  Монгол
  ( 15.486 сек )
 • Хүйс

  46
  Эрэгтэй
  ( 15.486 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  3
  Дорнод
  ( 15.486 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.61 #75 / 2956
3-3-3 2.65 #93 / 2956
3-6-3 3.23 #61 / 2956
Хос 12.63 #37 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.949 3-6-3: 3.304 Цикл: 10.671 16.924
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.645 3-6-3: 3.227 Цикл: 9.614 15.486
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.766 3-6-3: 7.069 Цикл: 10.013 19.848
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 3.504 3-6-3: 3.418 Цикл: 9.921 16.843
Хос12.627 12.627
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах