Мѳнхсүлд Ганболд

ID 190595 Нас 4 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  1604
  Монгол
  ( 37.409 сек )
 • Хүйс

  797
  Эрэгтэй
  ( 37.409 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  697
  Улаанбаатар
  ( 37.409 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 25.96 #1771 / 2956
3-3-3 4.54 #1019 / 2956
3-6-3 6.91 #1319 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 4.536 3-6-3: 6.913 Цикл: 25.96 37.409
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 4.556 3-6-3: 7.106 Цикл: 27.006 38.668
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах