Мѳнх-Эрдэнэ Чинбат

ID 190360 Нас 13 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  16
  Монгол
  ( 12.92 сек )
 • Хүйс

  13
  Эрэгтэй
  ( 12.92 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  5
  Улаанбаатар
  ( 12.92 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 7.91 #18 / 2956
3-3-3 2.24 #20 / 2956
3-6-3 2.77 #16 / 2956
Баг 27.21 #57 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.598 3-6-3: 2.944 Цикл: 8.033 13.575
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.281 3-6-3: 2.77 Цикл: 7.911 12.962
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.239 3-6-3: 2.95 Цикл: 9.812 15.001
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.439 3-6-3: 4.785 Цикл: 10.088 17.312
Баг27.214 27.214
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах