Мөнхбаатар Туул

ID 190104 Нас 10 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  25
  Монгол
  ( 13.777 сек )
 • Хүйс

  19
  Эрэгтэй
  ( 13.777 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  9
  Улаанбаатар
  ( 13.777 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 8.43 #28 / 2956
3-3-3 2.32 #25 / 2956
3-6-3 3.03 #32 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.32 3-6-3: 3.029 Цикл: 8.787 14.136
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.861 3-6-3: 3.063 Цикл: 8.428 14.352
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.394 3-6-3: 3.608 Цикл: 8.812 14.814
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.539 3-6-3: 3.276 Цикл: 9.129 14.944
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.945 3-6-3: 4.013 Цикл: 9.549 16.507
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах