Мөнхжин Төмөр

ID 171069 Нас 20 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  1
  Монгол
  ( 11.021 сек )
 • Хүйс

  1
  Эрэгтэй
  ( 11.021 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  1
  Улаанбаатар
  ( 11.021 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 6.79 #02 / 2956
3-3-3 1.83 #01 / 2956
3-6-3 2.40 #03 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 1.913 3-6-3: 2.395 Цикл: 6.793 11.101
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 2.257 3-6-3: 2.563 Цикл: 7.548 12.368
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 1.994 3-6-3: 3.364 Цикл: 9.153 14.511
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 1.983 3-6-3: 3.604 Цикл: 7.235 12.822
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 2.263 3-6-3: 2.693 Цикл: 8.570 13.526
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан17-183-3-3: 2.021 3-6-3: 5.33 Цикл: 6.793 14.144
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан17-183-3-3: 1.845 3-6-3: 2.603 Цикл: 7.902 12.35
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан17-183-3-3: 1.833 3-6-3: 2.507 Цикл: 8.325 12.665
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах