Мөнхзаяа Буянтогтох

ID 190097 Нас 23 Улаанбаатар Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  52
  Монгол
  ( 14.858 сек )
 • Хүйс

  15
  Эмэгтэй
  ( 14.858 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  6
  Улаанбаатар
  ( 14.858 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.02 #49 / 2956
3-3-3 2.49 #57 / 2956
3-6-3 3.35 #79 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 2.488 3-6-3: 3.446 Цикл: 10.994 16.928
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 2.757 3-6-3: 3.354 Цикл: 9.788 15.899
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 2.688 3-6-3: 3.367 Цикл: 9.023 15.078
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 2.792 3-6-3: 3.347 Цикл: 19.458 25.597
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 2.945 3-6-3: 3.455 Цикл: 11.517 17.917
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах