Мөнхсүлд Чинтөгс

ID 180396 Нас 12 Улаанбаатар Эрэгтэй Сургууль

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  33
  Монгол
  ( 14.251 сек )
 • Хүйс

  25
  Эрэгтэй
  ( 14.251 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  12
  Улаанбаатар
  ( 14.251 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 8.74 #35 / 2956
3-3-3 2.51 #65 / 2956
3-6-3 3.00 #28 / 2956
Хос 10.89 #18 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.538 3-6-3: 3.412 Цикл: 9.674 15.624
Хос10.886 10.886
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.784 3-6-3: 3.234 Цикл: 8.738 14.756
Хос11.948 11.948
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.513 3-6-3: 3 Цикл: 10.84 16.353
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.803 3-6-3: 3.432 Цикл: 9.819 16.054
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах