Мөнхсүлд Чинтөгс

ID 170726 Нас 12 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  80
  Монгол
  ( 15.779 сек )
 • Хүйс

  53
  Эрэгтэй
  ( 15.779 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  30
  Улаанбаатар
  ( 15.779 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.98 #96 / 2956
3-3-3 2.50 #62 / 2956
3-6-3 3.30 #74 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.499 3-6-3: 3.861 Цикл: 9.979 16.339
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.665 3-6-3: 3.301 Цикл: 16.573 22.539
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.774 3-6-3: 3.421 Цикл: 9.997 16.192
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.624 3-6-3: 4.923 Цикл: 10.029 18.576
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах