Мөнхтэргэл Батбаяр

ID 171310 Нас 13 Дархан-Уул Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  6
  Монгол
  ( 11.908 сек )
 • Хүйс

  6
  Эрэгтэй
  ( 11.908 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  4
  Дархан-Уул
  ( 11.908 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 7.05 #04 / 2956
3-3-3 2.18 #15 / 2956
3-6-3 2.68 #11 / 2956
Хос 8.41 #02 / 2956
Баг 24.45 #32 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.517 3-6-3: 3.139 Цикл: 7.731 13.387
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.178 3-6-3: 2.727 Цикл: 7.048 11.953
ХосИдэрчүүдийн ангилал/19-24/11.129 11.129
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.243 3-6-3: 2.741 Цикл: 7.524 12.508
Хос8.41 8.41
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.243 3-6-3: 2.741 Цикл: 7.524 12.508
Хос10.016 10.016
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.187 3-6-3: 2.682 Цикл: 7.973 12.842
Хос9.189 9.189
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.289 3-6-3: 2.826 Цикл: 8.416 13.531
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.233 3-6-3: 2.732 Цикл: 8.259 13.224
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 3.697 3-6-3: 3.013 Цикл: 8.539 15.249
Баг24.455 24.455
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.393 3-6-3: 4.265 Цикл: 10.044 16.702
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.675 3-6-3: 3.902 Цикл: 9.364 15.941
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах