Мөнхчимэг Сувд-эрдэнэ

ID 190156 Нас 13 Хөвсгөл Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  28
  Монгол
  ( 13.999 сек )
 • Хүйс

  7
  Эмэгтэй
  ( 13.999 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  1
  Хөвсгөл
  ( 13.999 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 8.19 #23 / 2956
3-3-3 2.40 #39 / 2956
3-6-3 3.40 #89 / 2956
Хос 18.15 #141 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.403 3-6-3: 4.323 Цикл: 8.191 14.917
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.443 3-6-3: 3.405 Цикл: 9.953 15.801
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.803 3-6-3: 3.405 Цикл: 10.056 16.264
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.923 3-6-3: 4.123 Цикл: 9.859 16.905
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 3.304 3-6-3: 3.827 Цикл: 11.967 19.098
Хос18.149 18.149
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах