Мөнх-Эрдэнэ Чинбат

ID 180634 Нас 13 Сүхбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  40
  Монгол
  ( 14.567 сек )
 • Хүйс

  31
  Эрэгтэй
  ( 14.567 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  4
  Сүхбаатар
  ( 14.567 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 8.88 #41 / 2956
3-3-3 2.50 #60 / 2956
3-6-3 3.19 #56 / 2956
Хос 14.22 #63 / 2956
Баг 19.57 #08 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.497 3-6-3: 3.678 Цикл: 8.880 15.055
Хос14.220 14.220
Баг19.570 19.570
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.579 3-6-3: 3.19 Цикл: 10.9 16.669
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 3.506 3-6-3: 4.298 Цикл: 11.197 19.001
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах