Намуун Энхбаатар

ID 070311 Нас 8 Улаанбаатар Эмэгтэй Сургууль

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  97
  Монгол
  ( 16.298 сек )
 • Хүйс

  39
  Эмэгтэй
  ( 16.298 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  17
  Улаанбаатар
  ( 16.298 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 10.21 #111 / 2956
3-3-3 2.66 #95 / 2956
3-6-3 3.43 #93 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.888 3-6-3: 3.879 Цикл: 11.420 18.187
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 4.069 3-6-3: 3.908 Цикл: 12.4 20.377
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.959 3-6-3: 3.711 Цикл: 10.817 17.487
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.662 3-6-3: 3.428 Цикл: 10.208 16.298
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.642 3-6-3: 3.951 Цикл: 13.912 21.505
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.671 3-6-3: 4.272 Цикл: 12.611 20.554
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах