Нандинцэцэг Одонцэцэг

ID 180397 Нас 9 Сүхбаатар Эмэгтэй Сургууль

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  64
  Монгол
  ( 15.315 сек )
 • Хүйс

  20
  Эмэгтэй
  ( 15.315 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  2
  Сүхбаатар
  ( 15.315 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.55 #71 / 2956
3-3-3 2.49 #58 / 2956
3-6-3 3.27 #67 / 2956
Хос 19.04 #155 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.493 3-6-3: 3.294 Цикл: 15.049 20.836
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.79 3-6-3: 3.274 Цикл: 9.548 16.612
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.768 3-6-3: 3.575 Цикл: 10.307 16.65
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.974 3-6-3: 3.372 Цикл: 10.748 17.094
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.801 3-6-3: 4.547 Цикл: 10.676 18.024
Хос19.038 19.038
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 3.718 3-6-3: 5.165 Цикл: 12.389 21.272
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах