Нандин Бүдсүрэн

ID 180132 Нас 11 Сэлэнгэ Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  62
  Монгол
  ( 15.251 сек )
 • Хүйс

  19
  Эмэгтэй
  ( 15.251 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  7
  Сэлэнгэ
  ( 15.251 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.80 #90 / 2956
3-3-3 2.42 #45 / 2956
3-6-3 3.03 #31 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.508 3-6-3: 3.028 Цикл: 15.418 20.954
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.425 3-6-3: 4.064 Цикл: 9.798 16.287
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.946 3-6-3: 3.776 Цикл: 13.303 20.025
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах