Нандин Бүдсүрэн

ID 180264 Нас 11 Сэлэнгэ Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  50
  Монгол
  ( 14.774 сек )
 • Хүйс

  13
  Эмэгтэй
  ( 14.774 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  5
  Сэлэнгэ
  ( 14.774 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 8.89 #42 / 2956
3-3-3 2.44 #48 / 2956
3-6-3 3.44 #99 / 2956
Хос 11.67 #21 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.449 3-6-3: 3.695 Цикл: 999.99 1006.134
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.449 3-6-3: 3.695 Цикл: 9.471 15.615
Хос11.67 11.67
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.443 3-6-3: 4.358 Цикл: 8.889 15.69
Хос14.971 14.971
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.51 3-6-3: 3.809 Цикл: 10.76 17.079
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.54 3-6-3: 3.442 Цикл: 9.804 16.786
Хос6-аас доош13.537 13.537
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах