Наранхун Хатанбаатар

ID 180450 Нас 20 Улаанбаатар Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  57
  Монгол
  ( 15.018 сек )
 • Хүйс

  17
  Эмэгтэй
  ( 15.018 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  7
  Улаанбаатар
  ( 15.018 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.05 #51 / 2956
3-3-3 2.70 #107 / 2956
3-6-3 3.26 #66 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 2.895 3-6-3: 3.264 Цикл: 9.813 15.972
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 2.703 3-6-3: 3.632 Цикл: 10.192 16.527
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 3.056 3-6-3: 5.171 Цикл: 10.828 19.055
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 3.055 3-6-3: 3.769 Цикл: 10.611 17.435
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 4.018 3-6-3: 4.093 Цикл: 11.272 19.383
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
ГанцаарчилсанИдэрчүүдийн ангилал/19-24/3-3-3: 3.008 3-6-3: 3.541 Цикл: 9.051 15.6
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах