Номин Ганзориг

ID 171317 Нас 15 Сэлэнгэ Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  12
  Монгол
  ( 12.393 сек )
 • Хүйс

  3
  Эмэгтэй
  ( 12.393 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  2
  Сэлэнгэ
  ( 12.393 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 7.47 #11 / 2956
3-3-3 2.22 #19 / 2956
3-6-3 2.71 #13 / 2956
Хос 10.69 #13 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан15-163-3-3: 2.217 3-6-3: 2.915 Цикл: 7.467 12.599
Хос10.69 10.69
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.247 3-6-3: 2.767 Цикл: 8.265 13.279
Хос11.993 11.993
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.313 3-6-3: 2.709 Цикл: 7.809 12.831
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.280 3-6-3: 3.487 Цикл: 11.802 17.569
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.471 3-6-3: 3.568 Цикл: 11.468 17.507
Хос6-аас доош10.94 10.94
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.564 3-6-3: 3.077 Цикл: 8.643 14.284
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.461 3-6-3: 2.978 Цикл: 9.613 15.052
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах