Оджаргал Гантулга

ID 080349 Нас 6 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  204
  Монгол
  ( 19.071 сек )
 • Хүйс

  124
  Эрэгтэй
  ( 19.071 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  86
  Улаанбаатар
  ( 19.071 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 11.83 #220 / 2956
3-3-3 3.35 #324 / 2956
3-6-3 3.90 #187 / 2956
Хос 21.20 #198 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.348 3-6-3: 3.896 Цикл: 12.246 19.49
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.568 3-6-3: 4.11 Цикл: 12.309 19.987
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.650 3-6-3: 4.732 Цикл: 11.827 20.209
Хос21.198 21.198
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.361 3-6-3: 5.068 Цикл: 12.170 20.599
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.506 3-6-3: 4.34 Цикл: 14.006 21.852
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.968 3-6-3: 6.148 Цикл: 13.779 23.895
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 5.124 3-6-3: 6.418 Цикл: 31.489 43.031
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах