Оргил Баярхүү

ID 190426 Нас 5 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  447
  Монгол
  ( 22.846 сек )
 • Хүйс

  228
  Эрэгтэй
  ( 22.846 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  172
  Улаанбаатар
  ( 22.846 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 14.25 #459 / 2956
3-3-3 3.96 #653 / 2956
3-6-3 4.63 #422 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 4.617 3-6-3: 4.633 Цикл: 14.25 23.5
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 3.963 3-6-3: 6.562 Цикл: 14.279 24.804
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан3-3-3: 4.491 3-6-3: 5.150 Цикл: 15.261 24.902
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах