Пүрэвсүрэн Баатарсүрэн

ID 171338 Нас 14 Улаанбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  91
  Монгол
  ( 16.111 сек )
 • Хүйс

  57
  Эрэгтэй
  ( 16.111 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  34
  Улаанбаатар
  ( 16.111 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.78 #87 / 2956
3-3-3 2.88 #151 / 2956
3-6-3 3.45 #101 / 2956
Хос 10.03 #08 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.877 3-6-3: 3.451 Цикл: 14.674 21.002
Хос10.034 10.034
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.987 3-6-3: 3.85 Цикл: 9.783 16.62
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан13-143-3-3: 2.964 3-6-3: 4.090 Цикл: 10.044 17.098
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 3.081 3-6-3: 0 Цикл: 10.352 13.433
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах