Пүрэв-Очир Очир

ID 180403 Нас 13 Сүхбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  18
  Монгол
  ( 13.166 сек )
 • Хүйс

  14
  Эрэгтэй
  ( 13.166 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  1
  Сүхбаатар
  ( 13.166 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 8.11 #22 / 2956
3-3-3 2.12 #11 / 2956
3-6-3 2.93 #24 / 2956
Хос 13.05 #43 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.122 3-6-3: 3.174 Цикл: 11.385 16.681
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 3.35 3-6-3: 3.292 Цикл: 14.201 20.843
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.433 3-6-3: 2.934 Цикл: 8.309 13.676
Хос13.051 13.051
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.8 3-6-3: 3.182 Цикл: 8.11 14.092
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.912 3-6-3: 3.676 Цикл: 9.808 16.396
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 3.598 3-6-3: 4.476 Цикл: 12.162 20.236
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах