Сайнжаргал Батмөнх

ID 171260 Нас 10 Дархан-Уул Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  5
  Монгол
  ( 11.83 сек )
 • Хүйс

  5
  Эрэгтэй
  ( 11.83 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  3
  Дархан-Уул
  ( 11.83 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 7.43 #10 / 2956
3-3-3 1.94 #04 / 2956
3-6-3 2.46 #04 / 2956
Хос 11.47 #20 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.058 3-6-3: 2.655 Цикл: 7.632 12.345
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 1.942 3-6-3: 2.459 Цикл: 9.508 13.909
Хос9-1011.466 11.466
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 1.946 3-6-3: 2.626 Цикл: 7.429 12.001
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.032 3-6-3: 2.612 Цикл: 8.359 13.003
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 1.958 3-6-3: 2.654 Цикл: 9.398 14.01
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.405 3-6-3: 2.96 Цикл: 8.269 13.634
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.405 3-6-3: 2.960 Цикл: 8.269 13.634
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.909 3-6-3: 2.97 Цикл: 9.25 15.129
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.408 3-6-3: 3.008 Цикл: 7.889 13.305
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.561 3-6-3: 4.816 Цикл: 11.639 19.016
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.363 3-6-3: 2.814 Цикл: 8.227 13.404
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.492 3-6-3: 3.128 Цикл: 9.386 15.006
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах