Сийлэн Золоо

ID 070313 Нас 8 Улаанбаатар Эмэгтэй Сургууль

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  69
  Монгол
  ( 15.474 сек )
 • Хүйс

  24
  Эмэгтэй
  ( 15.474 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  9
  Улаанбаатар
  ( 15.474 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 9.62 #76 / 2956
3-3-3 2.72 #110 / 2956
3-6-3 3.13 #48 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.742 3-6-3: 3.326 Цикл: 9.620 15.688
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.723 3-6-3: 3.131 Цикл: 14.863 20.717
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.857 3-6-3: 3.192 Цикл: 9.713 15.762
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.910 3-6-3: 4.048 Цикл: 9.911 16.869
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.92 3-6-3: 3.408 Цикл: 10.067 16.395
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.781 3-6-3: 3.693 Цикл: 12.842 19.316
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.912 3-6-3: 3.949 Цикл: 10.323 17.184
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 2.923 3-6-3: 3.825 Цикл: 10.068 16.816
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан6-аас доош3-3-3: 3.531 3-6-3: 3.726 Цикл: 13.343 20.6
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах