Соёмбо Сэрдамба

ID 171290 Нас 12 Дархан-Уул Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  8
  Монгол
  ( 12.009 сек )
 • Хүйс

  8
  Эрэгтэй
  ( 12.009 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  5
  Дархан-Уул
  ( 12.009 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 7.36 #08 / 2956
3-3-3 2.11 #10 / 2956
3-6-3 2.54 #05 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.113 3-6-3: 2.541 Цикл: 10.463 15.117
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 3.767 3-6-3: 3.089 Цикл: 8.998 15.854
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.135 3-6-3: 2.738 Цикл: 7.865 12.738
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.242 3-6-3: 2.757 Цикл: 7.355 12.354
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.646 3-6-3: 2.793 Цикл: 8.169 13.608
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.277 3-6-3: 2.803 Цикл: 12.557 17.637
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.518 3-6-3: 2.870 Цикл: 8.132 13.52
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.659 3-6-3: 3.075 Цикл: 7.958 13.692
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.447 3-6-3: 3.563 Цикл: 8.969 14.979
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 3.313 3-6-3: 3.725 Цикл: 9.035 16.073
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах