Сугар Ганзориг

ID 190047 Нас 12 Сүхбаатар Эрэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  22
  Монгол
  ( 13.289 сек )
 • Хүйс

  17
  Эрэгтэй
  ( 13.289 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  2
  Сүхбаатар
  ( 13.289 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 7.75 #16 / 2956
3-3-3 2.35 #30 / 2956
3-6-3 3.19 #55 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.349 3-6-3: 3.244 Цикл: 11.178 16.771
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.388 3-6-3: 3.187 Цикл: 7.753 13.328
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан11-123-3-3: 2.505 3-6-3: 4.083 Цикл: 11.868 18.456
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах