Сумъяажав Болдбаатар

ID 171339 Нас 9 Сэлэнгэ Эмэгтэй

Тамирчны чансаа

Ерөнхий чансааг “Ганцаарчилсан” буюу “3-3-3”, “3-6-3”, “Цикл” гурван төрөл тус бүрт өрөлтийг гүйцэтгэсэн хамгийн бага хугацаануудын нийлбэрээр тогтооно.
 • Улс

  10
  Монгол
  ( 12.199 сек )
 • Хүйс

  1
  Эмэгтэй
  ( 12.199 сек )
 • Аймаг / Нийслэл

  1
  Сэлэнгэ
  ( 12.199 сек )
 • Клуб

  X
  Клубт харъяалалгүй
   

Дээд үзүүлэлтүүд

Төрөл Дээд үзүүлэлт (сек) Байр
Цикл 7.36 #09 / 2956
3-3-3 2.13 #12 / 2956
3-6-3 2.71 #12 / 2956

Оролцсон тэмцээнүүд

Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 4.324 3-6-3: 3.236 Цикл: 8.819 16.379
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.132 3-6-3: 2.707 Цикл: 7.36 12.199
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.31 3-6-3: 3.088 Цикл: 12.882 18.28
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан9-103-3-3: 2.369 3-6-3: 2.954 Цикл: 9.002 14.325
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.577 3-6-3: 3.351 Цикл: 11.171 17.099
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 3.301 3-6-3: 3.869 Цикл: 10.143 17.313
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.522 3-6-3: 3.314 Цикл: 10.296 16.132
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 2.637 3-6-3: 3.409 Цикл: 11.903 17.949
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах
Төрөл Насны ангилал Үзүүлэлт Нийт оноо
Ганцаарчилсан7-83-3-3: 3.186 3-6-3: 4.076 Цикл: 11.087 18.349
Тэмцээний мэдээллийг бүтнээр харах